Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

20:50
2520 710b 470
Reposted fromdelain delain viateawho teawho
14:37
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viazEveR zEveR
05:50
bestia wróciła!
— M.
Reposted byMisha Misha
05:50
nie pamiętam, czy kiedykolwiek wcześniej budziłam się z taką energią i chęcią do pokonania tego wszystkiego. biegam mało, ale długo, znów mam zakwasy w mięśniach obręczy barkowej i jest mi z tego powodu cudownie. nie chcę się zatrzymać, nie mogę sobie znów tego zrobić.
Reposted bylottibluebell lottibluebell

March 27 2017

19:50
19:50
13:15
7352 d8fd 470
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaegzystencja egzystencja

March 26 2017

12:51
1299 25ac 470
egon schiele.
Reposted fromrol rol viamylittleuniverse mylittleuniverse
12:50
7254 f2f6 470
Reposted frommisssomething misssomething viaikari ikari

March 25 2017

22:43
7870 4538 470
Reposted fromusual usual vialexxie lexxie
22:42
0513 1ea2
22:41
x
Reposted fromweheartit weheartit viahelenburns helenburns
22:38
7137 1e70 470
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viateawho teawho
22:35
8014 6fb5 470
Reposted fromvintage-style vintage-style viaRozaa Rozaa

March 23 2017

20:53
2761 c755 470
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viapodkrawatem podkrawatem
20:22
20:16
8731 e39c 470
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazEveR zEveR
20:00
5356 f159 470
Reposted fromstayopen stayopen viazEveR zEveR

March 20 2017

22:58
ochochochochochoch
19:54
7035 9dc1 470
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl