Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

14:47
6369 4d58 470
Reposted frommslexi mslexi vialaj laj

May 28 2017

07:58
I traktuje mnie, jakbym była najważniejsza na świecie, i kiedy się nie wysypiam to jest bardziej niezadowolony ode mnie, trochę zły, że o siebie nie dbam, ale kiedy ja tak bardzo chciałabym spać, a nie mogę i mam koszmary i nie miałam ich tylko dziś, kiedy spał obok. To tak, jakby stał na straży i to, że głaszcze po głowie, sprawiało, że wszystkie złe sny siedzą gdzieś schowane i boją się wyjść na wierzch.

May 27 2017

16:47
3443 90fc 470
Reposted fromkrzysk krzysk viagoldenowl goldenowl
16:10
chcę zapisywać myśli i robić zdjęcia aparatem
Reposted fromchmurnosc chmurnosc

May 23 2017

18:09
18:01
8340 3fe3 470
Reposted fromretro-girl retro-girl viaepi epi
17:58
5995 13ff 470
Reposted fromspring-flow spring-flow viatoolong toolong
17:55
17:54
4091 4e6d 470
Reposted fromkrzysk krzysk viahighsoul highsoul
17:51
8688 795f 470
Reposted fromretro-girl retro-girl viaegzystencja egzystencja
17:49
3145 0cf9 470
Reposted fromlaters laters viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
11:00
@chmurnosc is a wife!
Reposted byilluminationchmurnosc
10:59
@chmurnosc is a wife! 

May 22 2017

21:19
Play fullscreen
mój chłopak na dobranoc wysyła mi ładne piosenki z bajek
15:55
15:55
5529 71ed 470
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
15:23
6068 5eaa 470
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin

May 20 2017

10:36
tak bardzo za nim tęsknię, dokładnie w tej chwili. czuję mrowienie w całym ciele i kiedy o nim myślę to wiem, że nie chcę nikogo więcej.

May 19 2017

08:55
Mam symetrycznie pogryzione ramionka
06:56
my bear
Reposted bymaruda maruda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl