Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

15:50
3089 00d0 470
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viabeinthe beinthe

June 26 2017

18:46

June 25 2017

22:51
6667 42e4 470
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
20:04
9158 9044 470

June 22 2017

20:30
8545 15e4 470
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin

June 21 2017

10:48
8712 9d5c 470
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaRozaa Rozaa
10:46
1157 fe4f 470
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeinthe beinthe
10:46
5061 ae43 470
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeinthe beinthe
10:42
8494 2d42 470
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMisha Misha

June 20 2017

11:11
2482 6e3e 470
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
11:06
9165 000f 470
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies

June 19 2017

20:27
9682 d4cb 470
19:32
❤️
Reposted byinvissiblee58894
15:10
ty i ja, i parkiet, i ten ultrafiolet
mówię to bez żartów
jesteś wzór dla polek

tu masz aureolę
— Taco Hemingway, Grubo-chude psy
Reposted byklaudialucjailluminationgitarowaaaAtantalumyyyciastko
14:32
3162 4d3a 470
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastrzepy strzepy
14:01
w jego koszuli wyglądałam jak w najpiękniejszej sukience świata
13:53
a kiedy bierze mnie na ręce to myślę sobie, że


w zasadzie nie myślę wtedy za wiele, tylko trochę piszczę, bo jakoś nie nawykłam, by ktoś nosił mnie na rękach
Reposted byklaudialucja klaudialucja

June 16 2017

11:45
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viarudaizia rudaizia

June 15 2017

17:53
a w sobotę będę tak piękna, jak te wszystkie kobiety ze zdjęć stąd. będę miała puszczone fale za złotą opaską jak Afrodyta i po północy będę tańczyła boso z moim mężczyzną

June 14 2017

18:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl